Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

hcagryppa
12:14
4158 623e 500
Reposted bycoffeebitchsiknitruschowchow
hcagryppa
12:14
6776 1c37 500
Reposted bycoffeebitchdank
hcagryppa
12:12
6718 6ee0 500

July 10 2015

15:25
5365 98c8
Reposted fromLittleJack LittleJack viakoloryzacja koloryzacja

July 09 2015

hcagryppa
08:30
3610 3252 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaserenite serenite

July 08 2015

hcagryppa
21:20
7474 a16f 500
hcagryppa
14:42
0550 33a8 500
Reposted bywhalemcoffeebitchzoraxzwajkadieselmower

July 06 2015

hcagryppa
20:32
9875 9599 500
Reposted byzamknioczybladeush

July 04 2015

hcagryppa
13:26
1874 1760 500
Reposted fromlouse louse viapixelsoul pixelsoul

July 03 2015

hcagryppa
07:29
A we mnie wielbiłaś tylko siłę
I pomyśleć, że to tylko kwestia smaku, gustu, cienia
Że te same olśnienia przynieść mógłby ci każdy koloryt
Mogłem być prostym chłopakiem
Moglem mieć lepszą budowę
Mogłem być kapitanem szkolnej drużyny sportowej
Mogłem być
Mogłem równie dobrze być gorylem
I wyrywać sierść z małp wokół
I mieć usta pełne krwi
Byle tylko moja paląca determinacja, twórczość, siła pokazała ci to samo lśnienie w oku

July 02 2015

hcagryppa
13:29

July 01 2015

hcagryppa
11:30

June 26 2015

hcagryppa
20:45
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 24 2015

hcagryppa
22:59
- A więc jes­tem wolny?
- Oczy­wiście, sko­ro nie jes­teś już nic wart. 
— Eric Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viakoloryzacja koloryzacja
22:58
4472 6880 500

Edvard Munch - Consolation. 

hcagryppa
22:57

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych podwzgórze zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viasesja sesja
hcagryppa
22:50
hcagryppa
22:43
I am nothing.
I shall never be anything.
I cannot even wish to be anything.
Apart from this, I have within me all the dreams of the world.
— Pessoa
Reposted bypixelsoul pixelsoul
hcagryppa
22:38
0508 ec85 500
Reposted bylublutesknotyyoungandstupiddzaspykrybusKurkaWyluzujmolotovcupcake
hcagryppa
10:31
1018 97c2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl